Kidung Rumeksa Ing Wengi

Ana kidung rumeksa ing wengi
Teguh hayu luputa ing Lara
Luputa bilahi kabeh
Jim setan datan purun
Paneluhan tan ana wani
Miwah panggawe ala
Gunaning wong luput
Geni atemahan tirta
Maling adoh tan ana ngarah ing mami
Guna duduk pan sirna

Sakehing lara pan samya bali
Sakeh ngama pan sami miruda
Welas asih pandulune
Sakehing braja luput
Kadi kapuk tibaning wesi
Sakehing wisa tawa

Sato galak tutut
Kayu aeng lemah sangar
Songing landhak guwaning wong
Lemah miring myang pakiponing merak

Pagupakaning warak sakalir
Nadyan arca myang segara asat
Temahan rahayu kabeh
Apan sarira ayu
Ingideran kang widadari
Rineksa malaekat lan sagung pra Rasul
Pinayungan ing Hyang Suksma
Ati Adam Utekku Baginda Esis
Pangucapku ya Musa

Napasku Nabi Ngisa linuwih
Nabi Yakup Pamiyarsaningwang
Dawud Suwaraku mangke
Nabi Ibrahim Nyawaku
Nabi Sleman Kasekten mami
Nabi Yusup Rupeng wang
Edris ing Rambutku
Baginda Ngali kuliting wang
Abubakar Getih daging ngumar singgih
Balung Baginda Ngusman

Sungsumingsun Patimah linuwih
Siti Aminah Bayuning Angga
Ayup ing Ususku mangke
Nabi Nuh ing Jejantung
Nabi Yunus ing Otot mami
Netraku ya Muhammad
Pamuluku Rasul
Pinayungan Adam Kawa, sampun pepak sakatahe para Nabi dadya sarira Tunggal.

Iklan

One Comment Add yours

  1. paul berkata:

    apakah kidung tersebut boleh di baca atau di amalkan oleh seorang prempuan yang sedang lagi masa maentruasi???? matursuwun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s