Pujine Badan

Pujine Utek :  ” Rasulun Rabbil’alamiin ”

kuwasane luput tujuh teluh dadi tawar

Pujine Kuping tengen : ” Alliyatan ilahu rabbi ‘umum ”

kuwasane ngilangake bilahi kabeh

Pujine Kuping kiwa : ” Samikna wa ‘atakna guprana karabbasa wa’llekal massiir ”

kuwasane ngilangake pakewuh kabeh

Pujine Sirah : ” Padaraktum ”

kuwasane nglerebaken kang sarwa galak kabeh

Pujine netra : ” Kudusun rabbana wa rabbul malaikatu wa ruh ”

kuwasane kinaweden dening wong lanang wadon

Pujine napas : ” Haplil palubuti ngalla yasin ”

kuwasane kinasihan wong sajagad kabeh

Pujine Gigir : ” Nawaitu minal kibari pibigalikad hapika karja ”

kuwasane teguh timbul

Pujine  Otot : ” Parekun parekanun wa’ljannatun nangimum cipta katon cipta ora katon ”

kuwasane amurba ora katon

Pujine  Awak kabeh : ” Inna fatokna iakafakan mubinin ” lamun arep malebu ing omah

kuwasane  slamet rahayu

Pujine Ati : ” Nasrun minallahi wa patekun karibun wa kasiril mukminin ”

kuwasane awake katon gede

Pujine Amperu : ” Layastakli panahum ”

kuwasane kinawedan dening wong tur bagus rupane kang muji

Pujine Sikil : ” Sari mal maruna ”

kuwasane ora katon

Pujine Pepusuh : ” Fasayakfikahumullahu, wahuwassami’ul ‘aliim ”

kuwasane luput senjata tawa

Pujine Dalamake : ” Sangan  sangun yuhyi wayumitu wahuwa allah lakuli sekkin katdir ”

kuwasane betah lumaku lan lumayu

Jakarta, Kamis kliwon, 18 Desember 2008

pukul ; 10.00 – by Satmata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s